Lenke til vevmesterens forside

Curriculum Vitae

Et utvalg av interessante og/eller morsomme klipp fra Youtube


Frode Rustøy har jobbet med utvikling av programvare og læremidler innen området "IKT og læring" siden 1983. Siden 1995 har han hatt hovedfokus på å utvikle nettbaserte verktøy, metoder, innhold og ny pedagogikk til bruk i Verdensveven.

Vis Frode Rustøy sin LinkedIn-profilFrode Rustøys faglige profil på LinkedIn

Rustøy begynte som skolefaglig rådgiver i Sandefjord kommune 1. august 2013. Han arbeider nå som IKT-rådgiver ved Byskolen hvor han leder utviklingen av prosjektet Makerspace 2087.

Frode Rustøy arbeidet høsten 2011 som prosjektleder i Tønsberg Utvikling etter å ha arbeidet som frittstående konsulent siden han avsluttet sitt engasjement i prosjektet Portfolio sommeren 2008 (se under). Også dette prosjektet er nå selvgående og Rustøy var klar for nye utfordringer. Ved siden av diverse konsulentoppdrag underviste han også denne perioden i Informasjonssystemer og IT-ledelse ved Høgskolen i Vestfold.

Som det fremgår av Tønsbergs Blad er Rustøy svært engasjert i lokalt kulturliv og samfunnsdebatt. De siste årene med fokus på "Støperiet" i Tønsberg. Dette engasjementet er knyttet til oppgaven som leder av Kulturombudet i Tønsberg, styreoppdrag i Papirhuset Teater og medlemskap i Thesbiteateret hvor han både har vært styremedlem, produksjonsleder og aktiv skuespiller. Våren 2009 påtok han seg oppgaven som produksjonsleder for Thesbiteaterets storsatsning "Hamlet - prins av Danmark", en produksjon som ble svært vellykket både kunstnerisk og økonomisk.

Frode var også, på frivillig basis i fritiden, primus motor for gjennomføringen av Thesbiteaterets byggeprosjekt i Thaulowhullet vinteren 2009/2010. Han sørget både for å skrive et uttall søknader og dermed skaffet all finansieringen, som kom opp i nær en million kroner, og leder det praktiske byggeprosjektet hvor han også bidrar som både snekker, murer og altmuligmann.

Rustøy har de siste årene arbeidet som kreativ leder i tidligere Grieg Multimedia AS, et Bergensbassert firma som nå inngår i Fagbokforlaget. Grieg Multimedia, dvs. nåværende IKT-avdeling i Fagbokforlaget, fokuserer på IKT-støttet læring. I denne sammenhengen var han "nettpendler" fordi han satt i Tønsberg mens han virtuelt jobbet i Bergen. Denne arbeidssituasjonen har gitt verdifulle erfaringer som han håper å kunne omsette i nye prosjekter. Siden 2005 har han arbeidet med utvikling av læringsplattformen Portfolio, en spennende ny LMS/LCMS/VLM. Portfolio er et annerledes og fremtidsrettet verktøy for nettstøttet læring.

Han har også jobbet med "folkeopplysning" innen sine fagfelt via TV Vestfolds programserie "World Wide Vestfold". Denne fjernsynserien ble publisert med 5 programmer våren 2007 og 5 programmer høsten samme år.

Rustøy har arbeidet 10 år som høgskolelektor i informatikk ved Høgskolen i Vestfold og har totalt mer enn 20 års undervisnings­erfaring fra "alle" skoleslag. Han er også utdannet adjunkt i tillegg til å ha 2. avdeling spesialpedagogikk med vekt på IKT fra Statens spesiallærerhøgskole/Universitetet i Oslo.

I periodene 1980-1983 og 1986-1990 arbeidet han i barneskole, ungdomsskole, videregående skole og i spesialskole.

Fra 1990 til 2000 var Rustøy ansatt som høgskolelektor ved Høgskolen i Vestfold (HVE). Her underviste han i informatikk ved avdeling for samfunnsfag hvor han blant annet hadde ansvar for studiet "Webteknologi og webdesign". I tillegg underviste han denne perioden i spesialpedagogikk både ved avdeling for lærerutdanning ved HVE og i Folkeuniversitetet. Rustøy holder fortsatt fra tid til annen forelesninger ved studiet "IKT for lærere" og blir også benyttet som sensor ved høgskolen. Senest i mai/juni 2008 ble han benyttet som sensor ved informatikkstudiet ved avdeling for samfunnsfag.

Fra 1986 til 1993 hadde Rustøy ansvaret for en rekke større offentlige utviklingsprosjekt, først for Datasekretariatet i det som den gang het Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet (KUF) og senere for Nasjonalt Læremiddelsenter, Læringssenteret og UFD. (Funksjonene til flere av de nevnte institusjonene er fra 2004 lagt inn under Utdanningsdirektoratet.) I all hovedsak var disse prosjektene relatert til utvikling av spesialpedagogisk programvare og kommunikasjons­proteser for multihandikappede. Hans mest kjente produkter fra denne perioden er "Autograf - en tekstbehandler for spesialundervisning" og "BlissPerfect - en kommunikasjonsprotese med symboler, tekst og tale".

Da Telenor i 1995 lanserte sin skolesatsning "Den elektroniske skolevei" var det Rustøy som fikk oppdraget med å utvikle infrastruktur og innhold for informasjonsbrønnen "Mimes brønn". Både design, funksjonalitet og innhold ble godt mottatt av skolene og var på mange måter en suksess, men fordi skoleverket ikke ble den inntektskilden Telenor hadde håpet ble prosjektet dessverre lagt ned etter bare få år.

1. januar 2000 etablerte Rustøy firmaet ClassWare AS sammen med kompanjongen Simen Seeberg. Firmaet ble etablert med finansiering fra Norsk Vekst Forvaltning ASA som dermed fikk kontroll over 67 % av selskapet gjennom investeringsfondet KS Norsk Vekst I.

Fra mars 2000 til juni 2004 jobbet Rustøy heltid som kreativ leder for ClassWare AS hvor han også eide 22 % av aksjene. Hans viktigste bidrag i denne perioden var utviklingen av EdOnWeb, et verktøy for publisering og undervisning på nettet, samt etablering og utvikling av NettGymnaset.com, en videregående skole for allmenn- og studieretningsfag. NettGymnaset.com tilbød pr 15.06.04 totalt 24 komplette digitale læreverk for videregående skole i et spennende virtuelt læringsmiljø.

Det er interessant at Holmestrand kommune benyttet EdOnWeb 1.0 , en versjon som ble laget allerede i 1997, helt frem til våren 2008. Dette må bety at utviklingsarbeidet Rustøy bedrev på 90-tallet var forholdsvis fremtidsrettet.

Rustøys eierandeler i ClassWare AS og dermed produktene EdOnWeb og NettGymnaset.com ble overdratt til undervisningsselskapet Sonans AS 15.06 2004. Fra samme dato avsluttet Rustøy sitt ansettelsesforhold til ClassWare AS, men fortsatte som konsulent for de to selskapene i tilnærmet full jobb frem til 31.12.04.

Rustøy var fra 01.01.2005 til 31.06.2008 ansatt som kreativ leder i Grieg Multimedia AS. I tillegg hadde han fra 01.01.05 til 01.07.05 et engasjement for Sonans AS i forbindelse med selskapets implementering av sin "studiesentermodell" og anvendelse av NettGymnaset.com i denne sammenheng.

Referanseprosjekter:

Prosjekter av interesse

Besøksadresse:
Husvikveien 189
3124 TØNSBERG
Telefon:
924 16 693
E-post:
Post@Vevmesteren.no
Hjemmeside:
vevmesteren.no
Organisasjonsnummer:
NO 986 927 638
Kontonummer:
8156.10.87369